คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่อยู่ : 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 

Facebook Page : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เบอร์โทร :088-574-2199