คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล
(Asst. Prof. Surin Pongskul)
E-mail : surin_pk@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9165192

 

อาจารย์ ดร.เกียรติสุดา สุวรรณปา
(Dr.Kiatsuda Suvanapa)
E-mail : kiatsuda2557@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7388037

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน
(Asst. Prof. Koson Rueangsan, Ph.D)
E-mail : ruangsan_19@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7997884

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา พึ่งพันธุ์
(Pattana Pheungphan)
E-mail : poungpun_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8712844

อาจารย์ ดร.บัณฑิต สุริยวงศ์พงษา
(Dr.Bundit Suriyavongpongsa)
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2292997

อาจารย์ ภัคคิป ไกรโสดา
(PAKKIP KRAISODA)
E-mail : mr.pakkip@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4189896

อาจารย์ สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์
(Sittisak Roungrid)
E-mail : r.sittisak@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7218998

 

อาจารย์ ดร.อัดชา เหมันต์
(Dr.Adcha Heman)
E-mail : adchaheman@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0098640

 

อาจารย์ หอมหวน ตาสาโรจน์
(HOMHUAN TASAROD)
E-Mail : homhuan.ta@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7705609