ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เบอร์โทรติดต่อ

063-7218998

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Email

aim.ksu2018@gmail.com